Procesné aspekty práva žalobkyne na primeranú dĺžku súdneho konania

Autor: Mária Ritomská | 4.6.2017 o 10:55 | (upravené 4.6.2017 o 11:18) Karma článku: 7,24 | Prečítané:  186x

Krajiny OECD dávajú priemerne 5,2 percenta HDP na vzdelávanie od základného až po vysoké školstvo, a to v kombinácii verejných a súkromných zdrojov. Slovensko z verejných zdrojov vynakladá zhruba 3,3 percenta.

V rámci týchto výdavkov pre všetky stupne vzdelávania sa menej ako percento HDP minie v našom vysokom školstve. V tom rôzne dotácie do 36 verejných aj súkromných vysokých škôl predstavujú približne 560 miliónov eur ročne.

Pre zistené poznatky je viac - menej našou snahou zaoberať sa, či uvedené investície do školstva všeobecne sú vynaložené efektívne pre blízku i vzdialenú budúcnosť našej mládeže. Už v minulom volebnom období sme sa zaoberali odbornou úrovňou advokátskych kancelárií, ktoré sa nám postavia do boja za spravodlivosť našich zamestnancov, ktorí prišli o prácu.

Zistili sme, že advokát vstupuje do súdneho konania až na prvom pojednávaní. Zistili sme. že zatiaľ ani jeden právny zástupca zamestnávateľa, ktorý zastupuje žalovaného na súde, nepísal právny úkon skončenia pracovného pomeru so zamestnancom. Všetky skončenia pracovného pomeru písal zamestnávateľ. Toto je dôležité zistenie pre aplikačnú prax. A preto je našou snahou, aby sa naše poznatky dostali až k študentom právnických fakúlt. Poďme sa pozrieť, ako prebieha obhajoba zamestnávateľa resp. žalovaného v súdnej sieni. 

V našom civilnom procesnom poriadku sudca najskôr skúma tzv. procesné podmienky. A následne, po ich splnení sudca pristupuje k meritórnemu prejednaniu veci. Po vykonaní analýzy žalobného návrhu vytyčuje pojednávanie. 

Náš prípad je nasledovný:

Ukončením môjho volebného obdobia dňa 5. marca 2016 som dostala písomné potvrdenie s dátumom dňa 5. marca 2016, že sa skončil môj štátnozamestnanecký pomer. To znamená, že som prišla o prácu zároveň so skončením poslaneckého mandátu.

Predložená žaloba dokazuje:

1. Neplatnosť môjho skončenia štátnozamestnaneckého pomeru spolu so skončením môjho poslaneckého mandátu.

2. Pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru nebola zo strany žalovaného aplikovaná ponuka inej vhodnej práce. To znamená nebola mi ponúknutá iná vhodná práca, ako si to vyžaduje prvá hmotnoprávna podmienka skončenia pracovného (štátnozamestnaneckého) pomeru.

3. Moje skončenie štátnozamestnaneckého pomeru nebolo prerokované s odborovou organizáciou, ako si to vyžaduje druhá hmotnoprávna podmienka skončenia pracovného (štátnozamestnaneckého) pomeru.

Tieto právne skutočnosti obsahuje predložený žalobný návrh zo dňa 24. apríla 2016. Vecné a najmä procesné chyby boli tak závažné podľa môjho názoru, že sudca nemusel ani vytýčiť pojednávanie a prípad ukončiť v môj prospech. 

Ale napriek tomu sudca začal pojednávanie dňa 23. novembra 2016. Šablóna súdneho konania bola rovnaká ako v ostatných prípadoch, ktoré som rozbehla statočným občanom, ktorí prišli o prácu a ktoré som zaznamenala do mojej knihy Zápisky z parlamentu. 

Môj prípad rovnako ako skúmajúce žalobné návrhy občanov, resp. voličov, ktorí sa na mňa obrátili, svedčí o stále viac sa zhoršujúcej profesionálnej a odbornej úrovni našich advokátov. Lebo nie je všetko skončiť Právnickú fakultu a začať pracovať v advokátskej kancelárii. Vizitka so značkou advokát nemusí svedčiť ešte o múdrosti a odbornosti toho, ktorého "ochrancu" zákonov. Je všeobecne známe, že dnes sa v našej krajine advokáti naháňajú za majetkom v snahe zavďačiť sa svojmu "chlebodarcovi" zamestnávateľovi, resp. žalovanému, ktorého právne zastupujú. 

Od prvého pojednávania mali sa konať ďalšie dve pojednávania. Ale nekonali sa. Ani dňa 8. februára 2017 a ani dňa 5. apríla 2017. Okresný súd mi oznámil, že som neoznámila navrhovaných svedkov. "..... Akonáhle budú súdu oznámené adresy svedkov, súd určí termín pojednávania, na ktorý budú svedkovia predvolaní.“

Podľa § 131 Civilného sporového poriadku žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva.

Podľa § 157 ods.1 Civilného sporového poriadku  Súd postupuje v konaní tak, aby sa mohlo rozhodnúť rýchlo a hospodárne, spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania.

A tak zase dňa 23. mája 2017 opakovane žiadam, aby sa pokračovalo v konaní na Okresnom súde Bratislava II a aby sa mohlo rozhodnúť rýchlo a hospodárne. Vzhľadom k povahe konania znovu oznamujem, Váženému súdu, že netrvám na vypočutí svedka Ing. Jozefa Holjenčíka, na ktorý úkon som zaplatila 100 eur, ktoré týmto zároveň žiadam vrátiť.

Znovu zdôrazňujem: ustanovenie § 472 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilného sporového poriadku: Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie.uvedené v prílohe. Podľa Prílohy, bod 3 sa uvádza Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000). podľa článku 11 Členské štáty zavedú do svojho vnútroštátneho právneho systému opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu pracovníkov proti prepusteniu alebo inému nepriateľskému zaobchádzaniu zamestnávateľa ako reakcii na sťažnosť v podniku alebo na každé právne konanie, ktorého cieľom je presadenie zásady rovnakého zaobchádzania.

V súlade s citovanou právnou úpravou Civilného sporového poriadku ide o evidentne dôležitý dôkaz v konaní, kde je od začiatku súdneho konania preukázané, že žalovaný si nesplnil ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu mňa ako štátnej zamestnankyne. a pred diskrimináciou. A tým je preukázané konanie  žalovaného, keď neaplikoval uvedenú Smernicu Rady pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v povolaní. (Príloha bod 3 CSP).

Vzhľadom k uvedenému žiadam Vážený súd o pokračovanie v súdnom konaní so zachovaním aplikácie ústavných práv a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V Bratislave, dňa 23. mája 2017                                                                 JUDr. Mária Ritomská

Pán advokát Kvasňovský, vyzývam Vás, neponižujte sa na svojej odbornosti a nezneužívajte právo trpiacich občanov. Nepredkladajte na súd dôkazy, na akom pozemku sa nachádza Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Neodkláňajte sa od merita veci, a pre poriadok pripomínam: v mojom prípade sa žaloba týka určenia neplatnosti skončenia môjho štátnozamestnaneckého pomeru. Nepredkladajte dodatočne dorábané dôkazy o tom, že moja výpoveď bola  prerokovaná s odborovou organizáciou. Lebo tentokrát, a to Vy veľmi dobre viete, dopustili ste sa podvodu a klamstva podľa Trestného zákona. Nepredkladajte dôkazy, že v roku 2008 rozhodli na Úrade vlády SR o mojom skončení štátnozamestnaneckého miesta a následne o tom rozhodovali v roku 2009 na Ministerstve hospodárstva SR. Je to Vaša cesta za ziskom, za majetkom. Neučte mladých študentov práva, ako podvádzať občanov v snahe zapáčiť sa svojmu chlebodarcovi, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Pozrite si, Vážený pán advokát Kvasňovský, Zborníky z dvoch medzinárodných konferencií, ktoré som realizovala v parlamente. Tam je poučenie z mojej práce: Prejavy násilia v zamestnaní sú vo svojej podstate takmer v každej krajine rovnaké, líšia sa len jazykom a niekedy tradičnými formami hierarchie. Legislatívne kroky požadované proti mobbingu sú v každom štáte Európskej únie rovnaké. Psychické násilie a tzv. vzťahová patológia vo firmách i v spoločnosti (mobbing, bossing, bullying) majú s ekonomickým násilím a šikanou (krádeže, korupcia, defraudácia) spoločné oveľa viac než je oficiálna prezentácia systému ochotná pripustiť.

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Ficova hviezda padá a teraz by sa ešte vedel zachrániť na jedno volebné obdobie, hovorí pre SME predseda SaS RICHARD SULÍK o tom, komu by vyhovovali predčasné voľby.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Fašisti oklamali konzervatívcov, o potraty im nejde

Rozpútala sa ďalšia časť kulturkampfu.

EKONOMIKA

Rakúska pošta potrebuje ľudí, hľadá ich aj na Slovensku

Priemerný plat zamestnanca Slovenskej pošty je 727 eur.


Už ste čítali?